Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
cover

OncoReview 2, June 2020

Od redakcji:

"OnCOReview" is indexed by SCOPUS (SNIP 2017: 0.023)

Dear Readers, Editor-in-Chief (America)      Editor-in-Chief (Europe)
prof. Eric E. Harrison, MD         Radosław Grabysa, MD, PhD           
Fellow of ACC, AHA, ASAI,        Associate Professor
ACP

W AKTUALNYM WYDANIU:

ELF3 as an important factor in carcinogenesis – a brief review of the recent studies Julia Domańska, Kamil Poboży, Michał Kuryłek, Marta M. Fudalej, Aleksandra Sobiborowicz, Andrzej Deptała, Anna M. Badowska-Kozakiewicz
Czytaj więcej

POPRZEDNIE NUMERY