Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

III Konferencja pod patronatem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych

data: 14-15 grudnia 2018 roku

organizator: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

miejsce konferencji: Bydgoszcz, Centrum Onkologii IFM (Innowacyjne Forum Medyczne), ul. dr I. Romanowskiej 2

Hotele: Bydgoszcz Campanile,  ul. Jagiellońska 59 oraz Pozyton ul. dr I. Romanowskiej 1. 

Kardiologia a leczenie onkologiczne

PIĄTEK, 14 grudnia 2018

14.30 – 15.00 Rejestracja uczestników

PRZERWA KAWOWA

15.00 – 15.30 OTWARCIE KONFERENCJI

GOŚĆ HONOROWY KONFERENCJI

WICEMINISTER ZDROWIA Prof. dr hab. ekon. dr n. med. Marcin Czech. 

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Prezes  Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, dr hab. n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, dyrektorzy szpitali będących członkami Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, zaproszeni goście

prowadzą: dr med. Barbara Sosnowska-Pasiarska (Kielce), dr hab. Sebastian Szmit (Warszawa)

15.30 – 17.00 Kliniczne problemy ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych leczonych onkologicznie

prowadzenie: prof. Waldemar Banasiak (Wrocław),prof. Aleksander Goch (Bydgoszcz)

komentarz onkologa: prof. Janusz Kowalewski (Bydgoszcz),) prof. Wojciech Zegarski ( CO Bydgoszcz). 

15.30 – 15.50 Przygotowanie chorego z nowotworem do zabiegu operacyjnego – w czym  kardiolog pomaga chirurgowi onkologowi. 

prof. Waldemar Banasiak (Ośrodek Chorób Serca, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław)

(wykład 15 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

15.50 – 16.05 Przygotowanie chorego z nowotworem do zabiegu operacyjnego – przypadek kliniczny

dr med. Robert Zymliński (Ośrodek Chorób Serca, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław)

(wykład 10 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

16.05 – 16.25 Czy kardiolog może poprawić wyniki leczenia u chorych na nowotwór?

Prof. Aleksander Goch (Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy)

(wykład 15 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

16.25 – 16.40 Czy kardiolog może poprawić wyniki leczenia u chorych na nowotwór? – przypadek kliniczny

Prof. Aleksander Goch (Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy)

(wykład 10 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

16.40 – 17.00 Czego onkolog oczekuje od kardiologa, jak kwalifikować chorych, na co zwrócić uwagę przy ocenie układu krążenia – punkt widzenia onkologa

dr n. med. Aleksandra Łacko (Wrocław) 

(wykład 15 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

17.00 – 17.10 PRZERWA KAWOWA

17.10 – 18.30 Powikłania kardiologiczne podczas leczenia przeciwnowotworowego

prowadzenie: prof. Grzegorz Grześk  (Bydgoszcz),   Prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica (Bydgoszcz)

komentarz onkologa: prof. Roman Makarewicz (CO Bydgoszcz), ,dr n.med Jolanta Smok-Kalwat (Kielce), dr n.med. Izabella Dębicka (Wrocław)

17.10 – 17.30 OZW u chorego z nowotworem – leczyć inwazyjnie czy zachowawczo?

dr hab. Grzegorz Piotrowski  (Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika Łodzi)

(wykład 15 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

17.30 – 17.50 Czy przerywamy leczenie przeciwnowotworowe z powodu napadu migotania przedsionków?

Dr  n. med. Tomasz Ługowski ( Klinika Kardiologii 10 WSzKzP w Bydgoszczy)

(wykład 15min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

17.50 – 18.10 Nasilenie objawów wad zastawkowych serca w trakcie leczenia przeciwnowotworowego

Dr n. med. Paweł Grzelakowski (Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy)

(wykład 15 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

18.10 – 18.30 Nowe doustne antykoagulanty u chorych leczonych onkologicznie. 

prof. Grzegorz Grześk (Klinika Kardiologii, II Katedra Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy) 

(wykład 15 min. + komentarz/dyskusja 5 min.)

19.30 KOLACJA

SOBOTA, 15 grudnia 2018

9.00 – 10.30 Wytyczne ESC 2018 – co z nich wynika dla leczenia chorego z nowotworem

prowadzenie: prof. dr hab n. med. Aleksander Goch (Bydgoszcz),  dr Bartosz Topoliński (Bydgoszcz)

komentarz onkologa:prof. Wojciech Zegarski (CO Bydgoszcz), prof. Łukasz Wicherek. 

9.00 – 9.30 OZW u chorego z nowotworem- postepowanie w kontekście wytycznych ESC. 

dr hab. Grzegorz Piotrowski  (Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika Łodzi)

 (wykład 20 min. + komentarz/dyskusja 10 min.)

9.30 – 10.00 Omdlenia

Dr Piotr Tokarczyk (Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy)

(wykład 20 min. + komentarz/dyskusja 10 min.)

10.00 – 10.30 Nadciśnienie tętnicze – jak prowadzić farmakoterapię, aby zmniejszyć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.

Dr n. med. Marek Bronisz (Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kariologicznego, Inowrocław)

 (wykład 20 min. + komentarz/dyskusja 10 min.)

10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00 – 12.40 Trudni chorzy, trudne decyzje – przypadki kliniczne

prowadzenie: dr med. Barbara Sosnowska-Pasiarska (Kielce), dr hab. Sebastian Szmit (Warszawa), dr med. Marek Balcerzak (Bydgoszcz)

komentarz onkologa:   dr hab. Krzysztof Roszkowski, dr n. med. Jerzy Tujakowski (CO Bydgoszcz). 

11.00 – 11.25 Rak piersi – jak leczyć pacjentkę z chorobą układu sercowo-naczyniowego/kardiotoksycznością  – przypadek kliniczny

dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań)

(wykład 15 min.+ komentarz/dyskusja 10 min.)

11.25 – 11.50 Zespół żyły głównej górnej- problem nie tylko kosmetyczny- leczenie interwencyjne na podstawie własnych doświadczeń.

Dr Jarosław Kępski (ECZ Otwock)

 (wykład 15 min.+  komentarz/dyskusja 10 min.)

11.50 – 12.15 Zapalenie osierdzia u chorego z nowotworem – jak postępować - przypadek kliniczny

dr med. Marek Balcerzak (Centrum Onkologii w Bydgoszczy)

(wykład 15 min.+ komentarz/dyskusja 10 min.)

12.15 – 12.40 Kontrowersje, trudności, innowacje w onkogenetyce

Dr hab. Marzena Anna Lewandowska  (Centrum Onkologii w Bydgoszczy)

(wykład 15 min.+ komentarz/dyskusja 10 min.)

12.40 – 13.00 PRZERWA KAWOWA

13.00 – 14.00 Sesja Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych

13.00 – 13.30 Gdzie jesteśmy, do czego dążymy…

dr hab. Adam Maciejczyk (Wrocław), dr hab. Stanisław Góźdź (Kielce). 

(wykład 20 min.+ komentarz/dyskusja 10 min.)

13.30 – 14.00 Najnowsze badania naukowe w światowej kardio-onkologii

dr hab. Sebastian Szmit

(Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP, Warszawa

(wykład 20 min.+ komentarz/dyskusja 10 min.)

14.00 – 15.00 OBIAD

15.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, certyfikaty

 

PREVIOUS NUMBERS