Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Ewa Lewicka, Marcin Kuźma

Otrzymano/Received: 21.12.2018. Zaakceptowano/Accepted: 2.01.2019.

1st Baltic Cardio-Oncology Meeting

I Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne 2018 OncoReview 2018; 4(32): 105-107. DOI: 10.24292/01.OR.211218
STRESZCZENIE

  

ABSTRACT

  

PREVIOUS NUMBERS