Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Łukasz Kownacki, Marcin Kurzyna

Opublikowano: 29.03.2013

Thrombo-embolic complications related to hormone therapy of breast cancer – a case report

Powikłania zakrzepowo-zatorowe podczas hormonoterapii raka piersi – opis przypadku OncoReview 2013; 1(9): 63-68. DOI:
STRESZCZENIE

69-letnia otyła kobieta po przebytej mastektomii lewostronnej i operacji oszczędzającej prawej piersi z powodu raka piersi, po przebytej chemio- i radioterapii, w trakcie uzupełniającej hormonoterapii przy użyciu tamoksyfenu, z nadciśnieniem tętniczym, zatorowością płucną niewysokiego ryzyka zgonu według ESC leczoną streptokinazą i powikłaną krwawieniem do ośrodkowego układu nerwowego leczonym zachowawczo została przeniesiona do Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP ECZ Otwock. Tu implantowano filtr do żyły głównej dolnej w ramach profilaktyki nawrotu zatorowości płucnej. W czasie dalszej hospitalizacji obserwowano progresję zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych z zakrzepicą żyły głównej dolnej i opornością na leczenie enoksaparyną. Włączenie heparyny niefrakcjonowanej w ciągłym wlewie dożylnym, odstawienie tamoksyfenu i intensyfikacja terapii diuretykami przyniosły poprawę.

ABSTRACT

69-year old female with breast cancer treated with surgery (total mastectomy) and cheamo- and radiotherapy, with cancer in right breast operated last year, with further hormone therapy with tamoxifen, suffered from low risk pulmonary embolism. She was treated with streptokinase which was complicated by intracerebral bleeding. The patient was referred to the neurosurgeon and conservative treatment was ordered. Than she was transferred to Department of Pulmonary Circulation and Thromboembolic Diseases, ECZ Otwock where vena cava filter was implanted as prevention of recurrence pulmonary embolism. Progression of deep venous thrombosis associated with thrombosis in vena cava filter and the ”resistance” to treatment using enoxaparin was observed. The inclusion of unfractionated heparin in continuous intravenous infusion, withdrawal of tamoxifen and intensification diuretic therapy has improved patient’s status and allowed discharge from hospital.

PREVIOUS NUMBERS