Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

ADRES REDAKCJI

Dr hab. n. med. Sebastian Szmit

Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ECZ Otwock

05-400 Otwock, ul. Borowa 14/18

WSPARCIE UŻYTKOWNIKA , PRZEDRUKI

Wioleta Gierek

ul Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa
TERAPIE W OKULISTYCE