Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2019

spis artykułów:
Chory z rakiem płuca i podwyższonym ciśnieniem w prawej komorze serca – czy u wszystkich pacjentów z tej grupy należy podejrzewać zatorowość płucną? A patient with lung cancer and increased right ventricular pressure – should all lung cancer patients be suspected of pulmonary embolism?
Katarzyna Styczkiewicz, Sabina Mędrek, Adam Adamowicz, Marek Styczkiewicz
OncoReview 2019; 2(34): DOI: 10.24292/01.OR.219270219. DOI: 10.24292/01.OR.219270219
Czytaj streszczenie