Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Dr hab. n. med. Sebastian Szmit

Assistant Professor the Cardio-Oncology Consultant in the Department of Pulmonary Circulation, Thromboembolic Diseases and Cardiology, Centre of Postgraduate Medical Education at the European Health Centre, Otwock, Warsaw, Poland

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Eric E. Harrison, Professor of Medicine

Director of Continuing Medical Education in the International CardiOncology Society-North America Morsani School of Medicine – University of South Florida, United States

REDAKTOR NAUKOWY
Dr hab. n. med. Tomasz Sacha

Ekspert Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych; Uniwersytet Jagielloński

REDAKTOR NAUKOWY
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak

Ekspert Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków; Uniwersytet Jagielloński

REDAKTOR DZIAŁU "ENDOKRYNOLOGIA W ONKOLOGII"
Dr hab. n. med. Przemysław Witek

Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

REDAKTOR DZIAŁU "HEMATOLOGIA W ONKOLOGII"
Dr hab. n. med. Marcin Pasiarski

1. Klinika Hematologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. 2. Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski i Nauki o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

REDAKTOR DZIAŁU "KARDIO-ONKOLOGIA"
Dr hab. n. med. Sebastian Szmit

Assistant Professor the Cardio-Oncology Consultant in the Department of Pulmonary Circulation, Thromboembolic Diseases and Cardiology, Centre of Postgraduate Medical Education at the European Health Centre, Otwock, Warsaw, Poland

PRZEWODNICZĄCY RADY REDAKCYJNEJ
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Konsultant krajowy ds. hematologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

POPRZEDNIE NUMERY