Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr Brzeziński, Ahmad Abdulaziz, Jacek Andruszkiewicz, Anca Chiriac

Opublikowano: 30.06.2014.

Czerniak złośliwy o nieznanym ognisku pierwotnym u chorej z krostkowicą stóp

Malignant melanoma of unknown primary site in patient with pustulosis plantaris OncoReview 2014; 2(14): 69-71. DOI:
STRESZCZENIE

Przedstawiamy 57-letnią kobietę leczoną przez 2 lata z powodu łuszczycy krostkowej stóp (okresowo zaostrzenia i remisje). W lipcu 2013 r. zgłosiła się do Poradni Chirurgii z powodu guza w lewej okolicy pachwiny. Biopsja wykazała przerzuty czerniaka do węzłów chłonnych. Pacjentce w październiku usunięto chirurgicznie węzły chłonne z lewej pachwiny (lymphadenectomy groin, daw. obturatorii right). Przeprowadzono pełną diagnostykę, ale poszukiwanie pierwotnego ogniska czerniaka nie przyniosło żadnych efektów. U pacjentki wykazano obecność genu BRAF i zakwalifikowano ją do badania nad lekiem wemurafenib.

ABSTRACT

We reported a 57 year old woman treated for 2 years because of pustulosis plantaris (periodic exacerbations and remissions). In July 2013 she reported to the Outpatient Surgery because of a tumor in the left groin area. The biopsy revealed: metastases melanomatosis in lymphonodus. The patients was in October at the surgical removal of lymph nodes from left groin area (lymphadenectomy groin - ilio - obturatorii right). Full diagnostic was carried out and searching of of primary foci to no results. In the patient revealed the presence of BRAF and she was qualified to study of drug vemurafenib.

POPRZEDNIE NUMERY