Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marina F. Ballyuzek, Anna K. Ionova, Maria V. Mashkova, Irina G. Semenova, Irina V. Sukhova

Opublikowano: 30.09.2014

Odległe powikłania chemioterapii i radioterapii: choroba zastawkowa serca powikłana zapaleniem wsierdzia. Problemy dotyczące diagnostyki i leczenia

Remote consequences of polychemical and radiation therapy: cardiac valve disease complicated by infective endocarditis. Diagnostic and management problems OncoReview 2014; 3(15): 100-107. DOI:
STRESZCZENIE

Jednym z częstych odległych powikłań radioterapii na obszar śródpiersia stosowanej podczas leczenia nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi czy chłoniak Hodgkina, jest rozwój popromiennej choroby zastawkowej. Jak pokazują badania, kliniczne objawy dysfunkcji zastawek pojawiają się średnio 5 lat od zastosowania radioterapii. Następnie u pacjentów tych obserwuje się podwyższone ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Diagnostyka różnicowa oraz postawienie prawidłowego rozpoznania zapalenia wsierdzia u pacjentów z wywiadem choroby nowotworowej nadal sprawia ogromną trudność w codziennej praktyce klinicznej. Literatura medyczna skierowana do kardiologów i internistów nie obfituje w opisy przypadków infekcyjnego zapalenia wsierdzia u pacjentów po przebytej chemioterapii i radioterapii. Ponadto w wytycznych onkologicznych zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia, z uwagi na ryzyko powikłań zakaźnych (w tym możliwość wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia), dokonywać u pacjentów sanacji jamy ustnej. Interniści pozostają jednak w małym stopniu świadomi znaczenia tego wymogu, zarówno na etapie terapii przeciwnowotworowej, jak i w późniejszym okresie obserwacji chorego. Obecnie, kiedy coraz więcej pacjentów (w tym osób w wieku podeszłym) zostaje wyleczonych lub osiąga długotrwałą remisję po leczeniu przeciwnowotworowym, konieczne staje się podnoszenie świadomości lekarzy internistów w odniesieniu do ryzyka wystąpienia chorób współistniejących w tej grupie pacjentów.

ABSTRACT

One of the quite frequent long-term effects of radiation therapy of malignant tumors, such as breast cancer and Hodgkin’s lymphoma primarily, when the irradiation of the mediastinum is performed, is the development of radiation-induced valvular disease. It is noted that the clinical manifestation of valve dysfunction can typically arise approximately 5 years after a course of anticancer radiotherapy. Thereafter in these patients increases the risk of infective endocarditis. However, in therapeutic and oncological clinical practice the difficulty of identifying and making the differential diagnosis of endocarditis in patients with “cancer” history is still quite common. At the moment cases of infective endocarditis after polychemotherapy and radiation therapy are not widely covered for cardiologists and internists in the medical literature. In addition before starting specific treatment due to the possible threat of infectious complications, including endocarditis, in oncology guidelines it is recommended to patients to make a thorough oral cavity sanitation, while the internists are little aware of this need, both at the stage of antitumor therapy and at late period. Today, with the increasing number of patients who are healed or achieved long-term remission after the anticancer treatment, including elderly people, it is necessary to raise the awareness among internists about occurrence options of comorbid disease in these group.

POPRZEDNIE NUMERY