Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Beata Mladosievicova, Zuzana Poljak, Olja El-Hassoun, Lubica Roziakova, Andrea Carter

Opublikowano: 31.12.2014

Amyloidoza serca: utajona przyczyna powikłań sercowo-naczyniowych w praktyce onkologicznej

Cardiac amyloidosis: a hidden cause of cardiovascular complications in oncology practice OncoReview 2014; 4(16): 137-143. DOI: 10.5604/20828691.1134300.
STRESZCZENIE

Amyloidoza jest rzadką, aczkolwiek znaną przyczyną niewydolności serca, kardiomiopatii, choroby naczyń wieńcowych, dysfunkcji układu przewodzącego serca i uszkodzenia zastawek serca. Choroba często zostaje rozpoznana dopiero w zaawansowanym stadium. Obecnie wyróżniamy kilka typów amyloidozy. Przyczynami amyloidozy serca mogą być: choroba nowotworowa, przewlekły stan zapalny, czynniki genetyczne oraz procesy związane ze starzeniem się organizmu. Nadprodukcja białek amyloidogennych przez komórki guza odgrywa kluczową rolę w patogenezie amyloidozy łańcuchów lekkich. Powikłania sercowo-naczyniowe mogą być indukowane przez odkładające się depozyty nierozpuszczalnych nienatywnych białek bądź też na skutek bezpośredniego toksycznego działania amyloidogennych cząsteczek na kardiomiocyty i komórki śródbłonka naczyniowego. W pracy skupiliśmy się głównie na mechanizmach patofizjologicznych, klasyfikacji i sercowo-naczyniowej manifestacji klinicznej amyloidozy serca.

ABSTRACT

Amyloidosis is rare, but known cause of heart failure, cardiomyopathy, coronary artery disease, disorders of cardiac conduction system and valvular damage. Disease often remains undetected until it reaches an advanced stage. Currently, we distinguish several types of amyloidosis. Cardiac amyloidosis may be caused by cancer, chronic inflammation, genetic factors and by aging related processes. Overproduction of amyloidogenic proteins by tumor cells has a key role in the pathogenesis of immunoglobulin light chain amyloidosis. Cardiovascular complications in patients with amyloidosis can be induced by insoluble deposits of misfolded proteins or by direct toxic effects of amyloidogenic molecules on cardiomyocytes and endothelial cells. In this review we focus mainly on pathophysiological mechanisms of cardiac amyloidosis, classification of cardiac amyloidosis types and their cardiovascular manifestations.

POPRZEDNIE NUMERY