Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Gregory R. Hartlage, Palmer H. Cole, Aarti A. Patel, C. Alberto Morales, Eric E. Harrison

Opublikowano: 31.12.2014

Niedomykalność zastawki mitralnej po terapii antracyklinami: opis przypadku

Mitral regurgitation after anthracycline exposure: a case report OncoReview 2014; 4(16): 144-147. DOI: 10.5604/20828691.1134302.
STRESZCZENIE

Przedstawiamy opis przypadku 66-letniej Afroamerykanki z wywiadem raka piersi po leczeniu w przeszłości chemioterapią z wykorzystaniem antracyklin, z rozpoznaną istotną hemodynamicznie niedomykalnością zastawki mitralnej. Pacjentka wyjściowo miała prawidłową funkcję skurczową lewej komory serca z zachowanymi prawidłowymi wymiarami lewej komory serca. Jednakże na dalszym etapie obserwacji doszło u niej do rozstrzeni i łagodnej dysfunkcji skurczowej lewej komory, co wymagało chirurgicznej korekcji niedomykalności mitralnej. Po plastyce zastawki u pacjentki doszło do rozwoju objawowej niewydolności lewej komory z ciężką dysfunkcją skurczową. Na szczęście udało się uzyskać dobrą odpowiedź na zastosowaną farmakoterapię.

ABSTRACT

We report the case of a 66-year-old African American female with a history of breast cancer previously treated with anthracycline based chemotherapy presenting with significant mitral regurgitation. She initially had preserved left ventricular systolic function with normal cardiac chamber dimensions, however, she developed progressive left ventricular chamber dilation and mild reduction in systolic function, which prompted surgical correction of her mitral regurgitation. After surgical mitral valve repair, she developed overt left ventricular failure with severe systolic dysfunction; however, she responded well to subsequent medical therapy.

POPRZEDNIE NUMERY