Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac

Otrzymano/Received: 13.12.2014. Zaakceptowano/Accepted: 26.01.2015.

Miejscowe zastosowanie imikwimodu w leczeniu mnogich powierzchownych nowotworów podstawnokomórkowych

Treatment of multiple superficial basal cell carcinomas with topical imiquimod OncoReview 2015; 1(17): 42-45. DOI: 10.5604/20828691.1147510.
STRESZCZENIE

Rak podstawnokomórkowy (BCC, basal cell carcinoma) to najbardziej rozpowszechniony nowotwór złośliwy u człowieka. Nieinwazyjną, nieoperacyjną i skuteczną opcję leczenia pierwotnych postaci powierzchownego raka podstawnokomórkowego (sBCC, superficial basal cell carcinoma) stanowi stosowanie miejscowe imikwimodu 5% w kremie. Prezentujemy serię przypadków pacjentów, u których zastosowano imikwimod 5% w kremie z korzystnym efektem terapeutycznym. Lek miał dobry profil tolerancji i nie powodował żadnych objawów niepożądanych. Imikwimod 5% w kremie można uznać za lek pierwszego wyboru w leczeniu BCC u starszych pacjentów, którzy ze względu na wiek są nieodpowiednimi kandydatami do zabiegu chirurgicznego.

ABSTRACT

Basal cell carcinoma is the most common malignancy of man. The use of the topical imiquimod 5% cream offers a noninvasive, nonsurgical, and an effective option for the treatment of primary types superficial basal cell carcinoma (sBCC). We present a case series of patients who used imiquimod 5% cream with good therapeutic effect. The medication had a good tolerability profile and there were no ocular adverse events. Imiquimod 5% cream could be considered the first choice treatment for BCCs in older patients who are poor candidates to surgery.

POPRZEDNIE NUMERY