Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Beata Kos-Kudła, Violetta Rosiek

Opublikowano: 31.05.2011

Antyproliferacyjne działanie analogów somatostatyny – przesłanie z badania PROMID

Antiproliferative effect of somatostatin analogs – PROMID study OncoReview 2011; 2(2): 116-121. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY