Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Irina E. Chazova, Artem G. Ovchinnikov, Fail T. Ageev

Otrzymano/Received: 08.11.2015. Zaakceptowano/Accepted: 11.12.2015.

Rola kardiologa we wczesnej diagnostyce i prewencji kardiomiopatii indukowanej antracyklinami

Early diagnostics and prevention of anthracycline-induced cardiomyopathy – the role of cardiologist OncoReview 2015; 4(20): 169-176. DOI: 10.5604/20828691.1189759.
STRESZCZENIE

Antybiotyki antracyklinowe stosowane jako element leczenia przeciwnowotworowego mogą powodować ciężką skurczową dysfunkcję lewej komory, która klinicznie wiąże się ze złym rokowaniem. W niniejszym artykule omawiamy mechanizmy i czynniki ryzyka wystąpienia kardiotoksyczności i kardiomiopatii indukowanej antracyklinami, z których do najważniejszych należą skumulowana dawka antracyklin oraz współwystępowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Przedstawiamy strategie pierwotnej i wtórnej profilaktyki poantracyklinowej kardiotoksyczności oparte na rygorystycznej ocenie wczesnych oznak dysfunkcji lewej komory.

ABSTRACT

Anticancer antibiotics, anthracyclines, may cause severe left ventricle systolic dysfunction that is associated with poor clinical prognosis. In this review, we discuss the mechanisms and risk factors of anthracycline-induced cardiotoxicity and cardiomyopathy, among which the cumulative administered dose of anthracyclines and concurrent cardiovascular diseases are the most important. We also present strategies for primary and secondary prevention of anthracycline-induced cardiotoxicity via rigorous assessment of early signs of left ventricular dysfunction.

POPRZEDNIE NUMERY