Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Ekaterina Pylaeva, Aleksandra Potekhina, Olga Pogorelova, Maria Tripoten, Tatiana Balakhonova, Anastasia Filatova, Elena Klesareva, Olga Afanasieva, Elena Noeva, Tatiana Arefieva

Otrzymano/Received: 11.12.2015. Zaakceptowano/Accepted: 15.01.2016.

Wpływ przeciwstawnych zmian w populacji limfocytów T regulatorowych na rozwój miażdżycy i zespołów limfoproliferacyjnych

Opposite changes of regulatory T cell blood content may differentially contribute to atherosclerosis or lymphoproliferative disorders OncoReview 2016; 1(21): 29-36. DOI: 10.5604/20828691.1198519.
STRESZCZENIE

Tło. Przewlekłe, autoimmunologiczne zapalenie ściany naczyń może prowadzić do progresji zmian miażdżycowych. Cel. Analiza zależności między liczbą limfocytów Treg, Th17 i B1a oraz stężeniem przeciwciał IgM przeciwko oxLDL a nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych. Materiał i metody. Do badania włączono 18 pacjentów z pogrubieniem wewnętrznej i środkowej warstwy tętnicy szyjnej (IMT, intima-media thickness) oraz 65 pacjentów z obecnością zmian miażdżycowych w tej lokalizacji o różnym nasileniu. Liczba limfocytów Treg, Th17 i B1a mierzona była za pomocą immunofluorescencji bezpośredniej i cytometrii przepływowej. Stężenie oxLDL i przeciwciał anty-oxLDL mierzono przy użyciu zestawów komercyjnych. Wyniki. U pacjentów bez stwierdzonej miażdżycy tętnic szyjnych zaobserwowano wzrost liczby limfocytów Treg. Pacjenci bez zmian naczyniowych w porównaniu z pacjentami z umiarkowanym nasileniem blaszek miażdżycowych mieli zmniejszoną liczbę limfocytów Th1. Stężenie przeciwciał IgM anty-oxLDL było większe w grupie bez zmian w tętnicach szyjnych. Pacjenci, którzy otrzymywali statyny, mieli więcej limfocytów Treg. W populacji osób starszych, bez zmian w tętnicach szyjnych, immunofenotypowanie limfocytów B ujawniło 2 przypadki monoklonalnej limfocytozy z komórek B oraz jeden przypadek przewlekłej białaczki limfocytowej (B-CLL). Wnioski. Na podstawie otrzymanych wyników można przypuszczać, że określone parametry odporności komórkowej mogą spowalniać rozwój miażdżycy, jednocześnie chroniąc przed zachorowaniem na zespoły limfoproliferacyjne.

ABSTRACT

Background. Chronic autoimmune inflammation in arterial wall may lead to atherosclerosis progression. Objective. The aim of this study was to investigate the association between Treg, Th17 and B1a cell blood frequencies as well as IgM autoantibodies to oxLDL and the abundance of carotid atherosclerosis. Material and methods. 18 patients with increased IMT (intima-media thickness) and 65 patients with different severity of carotid atherosclerotic plaques were included. Treg, Th17 and B1a cell blood frequencies were assessed via direct immunofluorescence staining and flow cytometry, oxLDL as well as IgM autoantibodies to oxLDL were measured with commercial kits. Results. We observed higher values of Treg in patients without carotid atherosclerosis. Patients with intact carotid arteries as compared to patients with mild atherosclerotic plaques had decreased Th1 levels. OxLDL IgM levels were higher in patients with intact carotid arteries. Patients who received statin treatment had higher levels of Treg. Immunophenotyping of B cells revealed two cases of monoclonal B-cell lymphocytosis and 1 case of B-CLL (B-cell chronic lymphocytic leukemia) in elderly patients with intact carotid arteries. Conclusion. We hypothesize that certain parameters of cell immunity may hamper atherosclerosis while protecting from lymphoproliferative disorders.

POPRZEDNIE NUMERY