Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

Otrzymano/Received: 2.02.2016. Zaakceptowano/Accepted: 4.03.2016.

Szlaki sygnałowe mTOR w patogenezie i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych

The mTOR signalling pathways in the pathogenesis and treatment of neuroendocrine tumours OncoReview 2016; 1(21): 37-42. DOI: 10.5604/20828691.1198520.
STRESZCZENIE

Nowotwory neuroendokrynne to heterogenna grupa nowotworów, która u większości chorych w chwili rozpoznania jest w stadium zaawansowanym lub przerzutowym, uniemożliwiającym radykalne leczenie chirurgiczne. Szlaki sygnałowe mTOR odgrywają istotną rolę w patogenezie nowotworów neuroendokrynnych i obecnie uważa się je za ważny cel leczenia z wykorzystaniem leków celowanych molekularnie.

ABSTRACT

Neuroendocrine tumours (NET) are a rare and heterogeneous group of neoplasms. The majority of patients are diagnosed with locally advanced or metastatic disease, and curative surgery is rarely an option. Treatment approaches involving targeted therapy, including the use of agents inhibiting the mTOR signalling pathways involved in neuroendocrine tumourigenesis, provide new therapeutic options for patients with NETs.

POPRZEDNIE NUMERY