Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Saro Armenian, Daniel Lenihan

Otrzymano/Received: 20.07.2016. Zaakceptowano/Accepted: 18.08.2016.

Przeżywalność po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie, późna kardiotoksyczność, prewencja powikłań sercowo-naczyniowych

Childhood Cancer Survivorship, Late Cardiotoxicity, and CV Prevention OncoReview 2016; 3(23): 100-102. DOI: 10.5604/20828691.1220894.
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY