Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marcin Kurzyna

Opublikowano: 31.05.2011

Komentarz: Nowotwór i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czy zawsze jest to śmiertelna kombinacja

Commentary: Neoplasm and venous thromboembolism - is it always a lethal combination? OncoReview 2011; 2(2): 148-150. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY