Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Przemysław Witek, Marta Gutowska

Otrzymano/Received: 3.11.2016. Zaakceptowano/Accepted: 5.12.2016.

Akromegalia: wpływ analogów somatostatyny na zmniejszenie objętości guza przysadki

Acromegaly: the effect of somatostatin analogues on tumour volume shrinkage OncoReview 2016; 4(24): 162-168. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5058.
STRESZCZENIE

Akromegalia to rzadka choroba spowodowana zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu (GH) i wtórnie insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-1). W niemal wszystkich przypadkach wynika z obecności gruczolaka przysadki wywodzącego się z komórek somatotropowych. Celem leczenia akromegalii jest normalizacja stężeń GH i IGF-1, co zmniejsza nasilenie objawów choroby i jej powikłań oraz śmiertelność. Leczeniem z wyboru jest przezklinowa, selektywna adenomektomia wykonywana przez doświadczonego neurochirurga. Leczenie farmakologiczne analogami somatostatyny stosuje się w ramach przygotowania do leczenia neurochirurgicznego i terapii uzupełniającej w przypadku braku doszczętności operacji. Długo działające analogi somatostatyny obniżają wydzielanie GH i IGF-1 oraz zmniejszają objętość gruczolaka somatotropowego przysadki. W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy działania i znaczenie analogów somatostatyny I i II generacji w akromegalii ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zmniejszanie guza somatotropowego przysadki.

ABSTRACT

Acromegaly is a rare disease, caused by growth hormone (GH) hypersecretion and secondarily elevated insulin-like growth factor 1 (IGF-1) level. Nearly all patients with acromegaly suffer from somatotroph pituitary adenoma. The main goal of treatment is to normalise both GH and IGF-1 levels, which reduces symptoms, complications and mortality. Transsphenoidal selective adenomectomy performed by an experienced neurosurgeon is the first-line therapy. Therapy with somatostatin analogues (SSA) is used as a neoadjuvant treatment prior to surgery and in a persistent disease following the surgery. The long-acting somatostatin analogues reduce serum GH/IGF-1 levels and tumour volume. In this clinical review, mechanisms and role of 1st and 2nd generation somatostatin analogues in the treatment of patients with acromegaly are presented, with particular emphasis on the effects on somatotroph pituitary adenoma volume reduction.

POPRZEDNIE NUMERY