Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Tomasz Jankowski, Tomasz Kubiatowski

Otrzymano/Received: 23.05.2017. Zaakceptowano/Accepted: 31.05.2017.

Rola rekombinowanych erytropoetyn w leczeniu niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej

Role of recombinant human erythropoietin in the treatment of cancer-related anaemia OncoReview 2017; 2(26): 98-103. DOI: 10.24292/01.OR.300617.8.
STRESZCZENIE

Niedokrwistość to jedno z częstych powikłań u chorych na nowotwory, występujące także w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. Może dotykać nawet 60–70% pacjentów otrzymujących chemioterapię bądź radioterapię. Natomiast jako objaw choroby nowotworowej występuje u 30% chorych i jest szczególnie nasilona przy współistniejącej niewydolności nerek. W leczeniu niedokrwistości u leczonych przeciwnowotworowo stosujemy przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych i/lub rekombinowane erytropoetyny. W pracy opisano 3 chore z zaawansowanym procesem nowotworowym (międzybłoniak opłucnej, urotelialny rak nerki i rak płuca), u których podczas agresywnej chemioterapii oraz radioterapii wystąpiła niedokrwistość II lub III stopnia. Pacjentki leczono erytropoetyną, dzięki czemu możliwe były kontynuacja chemioterapii oraz podanie radioterapii. Od rozpoczęcia leczenia erytropoetyną u chorych tych nie wystąpiła potrzeba przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych, poprawiły się jakość ich życia i stan ogólny. Tolerancja leczenia erytropoetyną była bardzo dobra, nie wystąpiły żadne powikłania tej terapii.

ABSTRACT

Anaemia is one of the most frequently diagnosed complications in cancer patients and also occurs during the course of cancer treatment. The condition can be observed in as many as 60–70% of patients who receive chemotherapy or radiotherapy. As a cancer symptom, it is found in 30% of cases and is particularly severe when accompanied by kidney failure. In patients undergoing cancer therapy, anaemia is treated with PRBC transfusions and/or recombinant human erythropoietin. The article discusses 3 case studies of patients with late-stage cancer (pleural mesothelioma, urothelial kidney carcinoma, and lung carcinoma), who suffered from moderate to severe anaemia during aggressive treatment with chemo- and radiotherapy. All 3 patients were treated with erythropoietin, which made it possible for them to stay on chemotherapy and/or undergo radiotherapy. Thanks to erythropoietin, they did not require PRBC transfusions and their general condition and quality of life improved. They tolerated the treatment well and no complications were observed.

POPRZEDNIE NUMERY