Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Przemysław Witek, Marta Mazur, Joanna Witek

Otrzymano/Received: 27.11.2017. Zaakceptowano/Accepted: 18.12.2017.

Choroba Cushinga: czy pazyreotyd LAR jest przełomem w leczeniu uzupełniającym po nieskutecznej operacji?

Cushing’s disease: is pasireotide LAR a breakthrough in adjuvant therapy after unsuccessful surgery? OncoReview 2017; 4(28): 176-179. DOI: 10.24292/01.OR.211217
STRESZCZENIE

Choroba Cushinga jest rzadką endokrynopatią spowodowaną obecnością guza przysadki wydzielającego ACTH. Leczeniem z wyboru jest operacja przezklinowa wykonywana przez doświadczonego neurochirurga. Jednakże u części pacjentów operacja okazuje się nieskuteczna lub też dochodzi do nawrotów choroby, co wymaga leczenia uzupełniającego. W artykule omawiane są nowe aspekty dotyczące leczenia farmakologicznego ACTH-zależnej hiperkortyzolemii w związku z publikacją wyników badania klinicznego oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo comiesięcznych iniekcji pazyreotydu LAR w chorobie Cushinga.

ABSTRACT

Cushing’s disease is a rare endocrine disorder caused by ACTH-secreting pituitary adenoma. The treatment of choice is a transsphenoidal surgery performed by an experienced neurosurgeon. However, in some patients adjuvant treatment is required due to ineffective surgery or disease recurrence. This article discusses new aspects of pharmacological treatment of ACTH-dependent hypercortisolism in light of a recent publication reporting the efficacy and safety of once a month pasireotide LAR injections in Cushing’s disease.

POPRZEDNIE NUMERY