Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Iwona Ługowska, Wirginiusz Dziewirski, Piotr Rutkowski

Opublikowano: 29.06.2012

Mięsaki tkanek miękkich i kości oraz GIST – relacja z konferencji naukowej: ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9–10 marca 2012, Mediolan, Włochy

Report from the ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9–10 March 2012, Milan, Italy OncoReview 2012; 2(6): 103-110. DOI:
STRESZCZENIE

W dniach 9–10 marca 2012 r. w Mediolanie (Włochy) odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO, European Society of Medical Oncology) poświęcona mięsakom oraz nowotworom podścieliska przewodu pokarmowego (GIST, gastrointestinal stromal tumour). Konferencja ta organizowana jest od czterech lat, w obecnej edycji wzięło udział ponad trzysta osób zainteresowanych tematyką mięsaków. Wśród zaproszonych wykładowców byli światowi liderzy opinii z dziedziny onkologii, chirurgii, radioterapii, patologii, biologii molekularnej oraz radiologii, zajmujący się przede wszystkim zagadnieniami mięsaków i GIST. W czasie konferencji przedstawione zostały informacje dotyczące histologicznych i molekularnych aspektów mięsaków tkanek miękkich i GIST istotnych w praktyce klinicznej. Wielokrotnie zwracano uwagę na konieczność wielodyscyplinarnego podejścia do leczenia mięsaków tkanek miękkich i GIST, zaprezentowano aktualne informacje na temat najnowszych rekomendacji oraz podkreślano ogromną rolę badań klinicznych i translacyjnych koniecznych w rozwoju wiedzy na temat tych nowotworów. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje ze spotkania.

ABSTRACT

In 9–10 March 2012, Milan (Italy), the conference organized by the European Society for Medical Oncology (ESMO) took place. The main topic of the conference was sarcomas and gastrointestinal stromal tumors (GIST). This conference has been organized since 2008 and currently there were more than three hundred attendees interested in the field of sarcomas. Among the invited speakers there were world leaders in oncology, surgery, radiotherapy, pathology, molecular biology and radiology, dealing with issues related to sarcomas and GIST. The most important topic of this conference were the histological and molecular aspects of soft tissue sarcomas and GIST, clinical management and current recommendations. It was stressed, the increasing clinical need for a multidisciplinary approach for the treatment of soft tissue sarcomas and GIST, and the important role of clinical trials and transitional research. This report presents the highlights from the meeting.

POPRZEDNIE NUMERY