Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Michał Florczyk, Maria Wieteska, Adam Torbicki

Opublikowano: 29.06.2012

Krwioplucie – rak czy zatorowość płucna?

Hemoptysis – cancer or pulmonary embolism? OncoReview 2012; 2(6): 127-133. DOI:
STRESZCZENIE

Pacjenci onkologiczni to grupa o zwiększonym ryzyku wystąpienia zatorowości płucnej. Zarówno w obrazie klinicznym zatorowości płucnej, jak i w przebiegu choroby rozrostowej może wystąpić krwioplucie. Jest ono zawsze objawem nakazującym szybkość i precyzję w postawieniu rozpoznania, ale w wymienionych sytuacjach ma to szczególne znaczenie. W zależności od rozpoznania postępowanie terapeutyczne jest bowiem różne, a wybranie niewłaściwej opcji może mieć fatalne następstwa. Artykuł stara się dostarczyć praktycznych wskazówek postępowania diagnostycznego i leczniczego, przydatnych w przypadkach krwioplucia z pogranicza onkologii i kardioangiologii.

ABSTRACT

Oncological patients are a group at risk of venous thromboembolism. Hemoptysis may occur as an element of pulmonary embolism, as well as a result of malignancy. Hemoptysis always requires urgent and unequivocal diagnostic evaluation, but differentiation between cancer and pulmonary embolism is particularly important. Management is totally different and selection of the wrong option might have fatal consequences. The manuscript provides some hopefully useful suggestions of managing hemoptysis where oncology and cardiovascular diseases overlap.

POPRZEDNIE NUMERY