Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Elżbieta Wójcik

Opublikowano: 31.12.2012

Rola eksemestanu w leczeniu raka piersi

Exemestan in breast cancer treatment OncoReview 2012; 4(8): 264-268. DOI:
STRESZCZENIE

Leczenie hormonalne jest jedną z podstawowych opcji terapeutycznych w leczeniu raka piersi, zarówno miejscowo zaawansowanego, jak i przerzutowego. Standardem od wielu lat pozostaje tamoksyfen, jednak wyniki nowych badań klinicznych wskazują na inhibitory aromatazy jako na wartościową alternatywę w terapii pacjentek po menopauzie. Eksemestan jest steroidowym inhibitorem aromatazy, którego skuteczność została udowodniona na podstawie wyników badań omówionych w poniższym artykule.

ABSTRACT

Hormonotherapy is one of the most important therapeutic options in the breast cancer treatment, either locally advanced or metastatic. Tamoxifen has been standard of care for many years, however new clinical trials results indicates aromatase inhibitors as a valuable alternative for postmenopausal patients. Exemestane is a steroid aromatase inhibitor with effectiveness proven in clinical trials discussed in this article.

POPRZEDNIE NUMERY