Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Krzysztof J. Filipiak

Opublikowano: 30.03.2012

Czy antagoniści receptorów angiotensynowych AT1 (sartany) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej? Komentarz kardiologa i hipertensjologa

Czy antagoniści receptorów angiotensynowych AT1 (sartany) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej? Komentarz kardiologa i hipertensjologa OncoReview 2012; 1(5): 63-64. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY