Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Dariusz M. Kowalski, Paweł Krawczyk

Opublikowano: 28.06.2013

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu w kontekście programu lekowego

Advanced or metastatic non-small-cell lung cancer treatment – new Polish government regulation OncoReview 2013; 2(10): 95-101. DOI:
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono aktualne zalecenia leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca wobec ustaleń aktualnie obowiązującego programu lekowego.

ABSTRACT

The article presents the non-small-cell lung cancer current treatment recommendations in consideration of Polish government regulation.

POPRZEDNIE NUMERY