Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca

Opublikowano: 28.06.2013

Spotkanie z Człowiekiem Nadzieja

Hope OncoReview 2013; 2(10): 129-131. DOI:
STRESZCZENIE

W kolejnym artykule poruszamy zagadnienie nadziei. Na przykładzie naszej pacjentki analizujemy, czym dla naszych chorych w schyłkowej fazie choroby nowotworowej jest nadzieja. Czy jest to nadzieja na wyleczenie, a może po prostu na życie? Nadzieja na kolejny dzień spędzony z rodziną czy tak jak w przypadku naszej pacjentki – nadzieja na zachowanie kontroli nad swoim życiem oraz poczucia autonomii i godności?

--
ABSTRACT

In our next article we would like to draw your attention to issue of hope. Taking into account our experience with one of our patient our goal is to establish what hope means for a person in the terminal phase of cancer. Is this is a hope for cure or rather just for another day? A day spent with family or like in the case of our patient hope to remain in control over her life with sense of autonomy and dignity?

--

POPRZEDNIE NUMERY