Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr J. Wysocki

Opublikowano: 28.02.2011

Komentarz [do artykułu "Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie ewerolimusu w leczeniu rozsianego raka nerki"]

Commentary [to: "Phase 3 Trial of Everolimus for Metastatic Renal Cell Carcinoma..."] OncoReview 2011; 1(1): 71-72. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

---
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY