Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sebastian Szmit

Opublikowano: 31.12.2013

[Sprawozdanie z dorocznego spotkania ICOS w Waszyngtonie - znaczenie dla nauki w Europie Wschodniej]

ICOS Annual Conference Meeting in Washington DC – importance for scientific activity in Eastern Europe OncoReview 2013; 4(12): 227-229. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY