Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Opublikowano: 31.03.2014

Leczenie ewerolimusem i eksemestanem chorych na uogólnionego raka piersi w podeszłym wieku – opis przypadku

Everolimus with exemestane in elderly breast cancer patients – case report OncoReview 2014; 1(13): 33-36. DOI:
STRESZCZENIE

Leczenie chorych na uogólnionego raka piersi w podeszłym wieku wciąż stanowi istotny problem terapeutyczny. Zastosowanie u chorych na raka hormonozależnego, bez nadmiernej ekspresji receptora HER2, ewerolimusu w połączeniu z eksemestanem wydaje się obiecującą opcją terapeutyczną.

ABSTRACT

Treating elderly patients suffering from metastatic breast cancer still constitutes a significant therapeutic problem. The possibility of administering everolimus in combination with exemestane appears to be a promising therapeutic option in the case of hormone-dependent cancers, without HER2 receptor overexpression.

POPRZEDNIE NUMERY