Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Ahmad Abdulaziz, Piotr Brzeziński, Anca Chiriac

Opublikowano: 31.03.2014

Skóra żeglarza: skóra romboidalna karku, rogowacenie słoneczne, rak kolczystokomórkowy i rak podstawnokomórkowy. Opis przypadku

Skin of sailor: cutis rhomboidalis nuchae, actinic keratosis, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. Case report OncoReview 2014; 1(13): 37-41. DOI:
STRESZCZENIE

Przewlekła ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UVR) odgrywa kluczową rolę zarówno w fotokancerogenezie, jak i w indukcji przyspieszonego starzenia się skóry. U marynarzy często występuje znaczna liczba problemów skórnych związanych z ekspozycją na czynniki środowiskowe, ze względu na warunki ich pracy. Spośród tych czynników ekspozycja na słońce jest w stanie wywołać ostre i przewlekłe uszkodzenia skóry, głównie związane z wpływem ultrafioletu (UV) na naskórek i skórę właściwą. Przedstawiamy przypadek marynarza ze skórą romboidalną karku (cutis rhomboidalis nuchae), elastozą słoneczną, rogowaceniem słonecznym (AK, actinic keratosis), licznymi rakami kolczystokomórkowymi (SCC, squamous cell carcinoma) i rakiem podstawnokomórkowym głowy (BCC, basal cell carcinoma) oraz tułowia.

ABSTRACT

Chronic exposure to environmental ultraviolet radiation (UVR) plays a key role both in photocarcinogenesis and induction of accelerated skin ageing. Sailors commonly experience a significant number of cutaneous problems, related to the exposure to environmental factors due to their working conditions. Among these factors, sun exposure is able to determine both acute and chronic skin damage, mostly linked to the effects of the ultraviolet (UV) radiation on epidermal and dermal structures. We report a case of sailor with cutis rhomboidalis nuchae, solar elastosis, actinic keratosis (AK), numerous squamous cell carcinoma (SCC) and basal cell carcinoma (BCC) of the head and trunk.

POPRZEDNIE NUMERY