Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
ZAKRES TEMATYCZNY

Głównym obszarem działalności naukowej czasopisma jest kardioonkologia, ale publikowane są także prace dotyczące wszystkich niepożądanych zdarzeń związanych z leczeniem przeciwnowotworowym. Obiektywna ocena korzyści i zagrożeń związanych z nowymi lekami onkologicznymi jest niepowtarzalną korzyścią publikowanych na łamach "OncoReview" prac.

POPRZEDNIE NUMERY